نشست کمیته دادخواهی از حقوق معلولان ولایت بلخ با رئیس شورای ولایتی

کمیته دادخواهی از حقوق اشخاص دارای معلولیت در بلخ به هدف رسیدگی به معضلات فراروی اشخاص دارای معلولیت و خواستاری حقوق آنان، با هماهنگی نهادهای مربوط و شماری از معلولان تحصیل کرده فعالیت می‌کند.

اعضای این شورا با همین هدف با حضور دکتر افضل حدید، رئیس شورای ولایتی چالش‌ها و مشکلات موجود را در میان گذاشتند.

آقای حدید، رئیس شورای ولایت بلخ نیز با شنیدن مشکلات و چالش‌های معلولان، برای از میان برداشتن این مشکلات و چالش‌ها قول همکاری داد.