نشست کابل برای مدت نامعلوم به تاخیر افتاد

سومین نشست کابل که قرار بود در هفته اول ماه حمل سال جاری برگزار شود، یک بار دیگر برای مدت نامعلوم به تاخیر افتاده است. به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از افغان نیوز، سیاسیون، در پیوند به تاخیر افتادن این نشست می‌گویند که عدم ثبات سیاسی در کشور باعث شده است تا شمار شرکت‌کنند‌گان […]

سومین نشست کابل که قرار بود در هفته اول ماه حمل سال جاری برگزار شود، یک بار دیگر برای مدت نامعلوم به تاخیر افتاده است.

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از افغان نیوز، سیاسیون، در پیوند به تاخیر افتادن این نشست می‌گویند که عدم ثبات سیاسی در کشور باعث شده است تا شمار شرکت‌کنند‌گان خارجی در این نشست کم‌رنگ باشد، تا جایی‌ که باعث تاخیر در این نشست شده‌ است.

این نشست که روند صلح افغانستان یکی از موارد اصلی برای بحث در آن گفته شده بود و رئیس جمهور غنی، هفته اول ماه حمل سال جاری را زمان آغاز این نشست گفته بود؛ اما با گذشت دو ماه دیگر از زمان برگزاری آن و ۴ ماه از وعده رئیس جمهور، در این مورد می‌گذرد و تاکنون خبری از برگزاری آن وجود ندارد.

عرفان‌الله عرفان، یکی از اعضای مجلس نمایندگان در این زمینه اظهار داشته است که نشست کابل پیوند داشت به نشستی که در قطر و در دوحه میان طالبان و امریکایی‌ها چندین بار صورت گرفت و بار ششم آن نهایی شده است؛ بنابراین اگر پیشرفت‌های میان طالبان و آمریکایی‌ها صورت می‌گرفت به مثابه این بود که طالبان در نشست کابل شرکت کنند که نشد.

در همین حال، تاکنون علت تاخیر در برگزاری نشست دور سوم کابل معلوم نیست، سر درگمی که ظاهرا سرنوشت نشست «ریکا» را نیز در گرو خود قرار داده است.

صبغت‌الله احمدی، سخنگوی این وزارت گفته است که نشست کابل برگزار می‌شود؛ اما زمانش تاکنون مشخص نشده است و برای برگزاری آن آمادگی‌ها گرفته می‌شود و روی آجندای کنفرانس سوم پروسه کابل نیز کار جریان دارد.

هرچند از نشست دور اول کابل تاکنون، حکومت آماد‌گی خود را برای مذاکرات مستقیم و بدون پیش‌شرط با گروه طالبان اعلام کرده است؛ اما انتظار می‌رود که نشست سوم روند کابل گونه دیگر باشد؛ زیرا بخش زیاد از آجندای آن روی روند صلح افغانستان متمرکز خواهد بود.

این در حالی است که محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور درباره این نشست گقته بود که در هفته اول ماه حمل، نشست سوم کابل بعد از تأمین صلح برگزار می‌شود و در آن روی چگونگی صلح پایدار و این ‌که چگونه بتوانیم مملکت خویش را مرفه بسازیم، بحث می‌شود.