آغاز افزایش فشارها بر طالبان در افغانستان

معاون فرماندهی ماموریت پشتیبانی قاطع می‌گوید که اکنون افغانستان در زمان حساسی از تاریخ خود قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری شانا به انقل از اسپوتنیک، دگرجنرال کمپوریاله، معاون فرماندهی حمایت قاطع در افغانستان تأکید می‌کند که افزایش فشارهای نظامی و سیاسی بر طالبان زمینۀ گفتگوهای صلح را فراهم می‌کند.

 معاون حمایت قاطع در سفرش به ولایت هرات می‌گوید که ظرفیت‌های خوبی برای تأمین صلح در افغانستان به میان آمده‌ است و این فرصت‌ها نباید از دست برود.

در همین حال سفیر ایتالیا در کابل می‌گوید که کشورش در درازمدت در کنار حمایت از نیروهای دولتی، به بازسازی و توسعه افغانستان نیز متعهد است.

مقام‌های افغانستان و مأموریت حمایت قاطع در مراسم تبدیلی فرماندۀ نیروهای پشتیبانی قاطع در حوزه غرب، دیروز سه‌شنبه وارد هرات شدند.

دگرجنرال کمپوریاله، معاون فرماندهی ماموریت حمایت قاطع گفته است: «باور دارم که فشارهای دوامدار نظامی، سیاسی و اجتماعی بر طالبان شرایط برای صلح و آشتی برای تبدیل شدن آن به یک واقعیت عینی افغانستان را فراهم خواهد کرد. هیچ راه‌حل نظامی وجود ندارد. یگانه راه‌حل ممکن تلاش‌های سیاسی است. باور دارم که ظرفیت‌های خوب برای صلح وجود دارد.»

سفیر ایتالیا در کابل می‌گوید که کشورش در درازمدت در کنار مردم و حکومت افغانستان قرار دارد و در کنار حمایت از نیروهای افغانستان، در بازسازی این کشور نیز تلاش می‌کند.

رابرتو کنتونی، سفیر ایتالیا در افغانستان گفت: «اکنون افغانستان در زمان حساسی از تاریخ خود فرار دارد، زمانی است که صلح نسبت به هر زمان دیگری امکان‌پذیر شده است. اکنون که صلح ممکن شده است ما این فرصت را از دست نخواهیم داد.»

در همین حال مقام‌های نظامی افغانستان همکاری مأموریت حمایت قاطع را در مبارزه با طالبان و حمایت از نیروهای امنیتی را اثرگذار می‌خوانند.

جنرال نورالله قادری، فرمانده قول اردوی ۲۰۷ ظفر گفته است: «چند روز پیش ما و شما گشایش هواپیماهای بی‌سرنشین را داشتیم. در مجموع حمایت قاطع با ما همکاری می‌کنند و این بر نیروهای افغان ما تاثیر مثبت دارد.»

فرماندۀ تازه نیروهای حمایت قاطع در حوزه غرب در حالی به کارش آغاز کرده است که بخش‌هایی از این حوزه در روزهای پسین گواه حمله‌های گسترده طالبان و تلفات نیروهای امنیتی و غیرنظامیان بوده است.»

مقام‌های نظامی افغانستان می‌گویند که تصمیم دارند تا با حمایت نیروهای حمایت قاطع، عملیات‌های گسترده را بر ضد طالبان آغاز کنند.