معاون احصائیه ثبت احوال و نفوس بغلان ترور شد

حوالی ساعت چهار عصر دیروز سه‌شنبه، عبدالدیان صافی، معاون ثبت احوال و نفوس ولایت بغلان توسط مخالفان دولت در منطقه سرک هفتم فابریکه قند بغلان مرکزی ترور شد. گفتنی است که وی هنگام رفتن به سوی منزل توسط مخالفان کشته شد. با آنکه ما در آستانه پروسه صلح هستیم، اما همچنان مخالفان مسلح دولت به […]

حوالی ساعت چهار عصر دیروز سه‌شنبه، عبدالدیان صافی، معاون ثبت احوال و نفوس ولایت بغلان توسط مخالفان دولت در منطقه سرک هفتم فابریکه قند بغلان مرکزی ترور شد.

گفتنی است که وی هنگام رفتن به سوی منزل توسط مخالفان کشته شد.

با آنکه ما در آستانه پروسه صلح هستیم، اما همچنان مخالفان مسلح دولت به حملات خود در نقاط مختلف کشور ادامه می‌دهند.

  • زرینه مقدس ارشاد، خبرگزاری شانا، بغلان