مشکلات اطلاع‌رسانی در بلخ با قطع شبکه‌های مخابراتی

خبرنگاران در بلخ می‌گویند که با متوقف شدن شبکه‌های مخابرتی کار اطلاع‌رسانی را با  کندی مواجه کرده است.

بشیر انصاری، مسئول کمیته مصونیت خبرنگاران در ولایت بلخ می‌گوید: تاکنون دولت قادر نشده است در پیوند به متوقف شدن شبکه‌های مخابراتی دلیل قناعت‌بخش به رسانه‌ها و مردم ارائه کند.

آقای انصاری می‌افزاید: در جریان دوهفته گذشته چهار قضیه خشونت علیه خبرنگاران را از سوی کارمندان ریاست مخابرات و امنیت ملی در این ولایت به ثبت رسیده است.

مبینه ساعی، مسئول دفتر نی در زون شمال کشور می‌گوید: حکومت باید پاسخگوی مشکلات مردم و خبرنگارانی که برای پوشش این موضوع مورد خشونت قرار گرفته اند باشد.

خبرنگاران در بلخ می‌گویند: با قطع شبکه‌های مخابراتی، ارتباطات آنان نیز قطع شده است و مسئولان حکومتی در بسیاری از برنامه‌ها آنان را در جریان نمی گذارند.

این گفته‌ها در حالی اظهار می‌شود که بیش از دو هفته از قطع شبکه‌های مخابراتی در بلخ می‌گذرد و خبرنگاران برای پوشش این موضوع مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

تعدادی از خبرنگاران می‌گویند که بیشتر خشونت‌ها در برابر خبرنگاران از سوی کارمندان حکومتی صورت گرفته است.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ

تلگرام | فیس‌بوک | تویتر