مانور نظامی طالبان در نیمروز

به گزارش شانا به نقل از اسپوتنیک، به نقل از صفحه توییتر ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در نیمروز، نیروهای امنیتی این گروه در نیمروز تمرینات نظامی انجام دادند. در این مطلب آمده است که نیروهای کندک سوم سرحدی نیمروز تمرینات نظامی و آزمایشات سلاح‌های سنگین را انجام دادند.
محمدنبی ملاورور، رئیس ارکان کندک سوم سرحدی نیمروز می‌گوید، برای کسب تجارب بیشتر برای ده‌ها تن از مجاهدین، نیروهای امنیتی و سرحدی توسط استادان مسلکی در شهر زرنج تمرینات انجام و همچنین روش‌های استفاده درست از انواع سلاح‌ها سنگین نیز عملی گردید.
ملا خدایداد امین‌الحق، قوماندان توپچی کندک سوم سرحدی طالبان می‌گوید که در این تمرینات‌، تعلیمات مسلکی سلاح‌ها چون دی‌سی، توپ، اسپجنین، هاوان، دهشکه و سایر سلاح‌ها سنگین انجام داده شد. در همین حال مجاهدین کندک مذکور از برگزاری تمرینات‌های نظامی ضمن خرسندی این گونه تمرینات را برای محافظت از سرحدات کشور مهم و ضروری عنوان نمود.