لت‌و‌کوب دو پزشک در شهرک بندری حیرتان

دو تن از پزشکان بیمارستان ده بستر شهرک بندری حیرتان ادعا می‌کنند که شب گذشته سربازان فرماندهی پولیس آن شهرک آنان را ضرب و شتم کرده‌اند. این پزشکان خواستار اعاده حیثت و بازداشت مجرمان شده‌اند؛ اما فرمانده پولیس شهرک بندری حیرتان این ادعا را رد می‌کند.

این دو پزشک مدعی هستند که شب گذشته چند سربازان، فردی را به بیمارستان منتقل کردند که گویا مشروبات الکلی نوشیده است و از پزشکان خواسته‌اند تا این موضوع را تأیید کنند؛ اما پزشکان آن را به طب عدلی ارجاع داده‌اند.  این امر باعث شده است تا توسط سربازان ضرب و شتم شوند.

دکتر خواجه نور محمدفیض، رئیس بیمارستان حوزوی بلخ تأیید می‌کند که این دو پزشک در بیمارستان شهرک بندری حیرتان توسط سربازان حوزه پولیس لت و کوب شده‌اند؛ اما فرمانده پولیس شهرک حیرتان  به رسانه‌ها گفته است که این کار واقعیت ندارد و ادعای پزشکان  بی‌اساس است.

  • محمدفردین طاهر نوروزی، شانا نیوز، بلخ