قطر برای اولین بار به افغانستان سفیر می‌فرستد

در حکم شماره ۲۲ امیر قطر آمده که او “السید سعید مبارک الخیارین الهاجری” را به عنوان سفیر فوق العاده این کشور برای افغانستان تعیین کرده است.

 

بی‌بی‌سی فارسی:
دفتر امیر قطر اعلام کرده که این کشور برای اولین بار به افغانستان سفیر می‌فرستد.

در حکم شماره ۲۲ امیر قطر آمده که او “السید سعید مبارک الخیارین الهاجری” را به عنوان سفیر فوق العاده این کشور برای افغانستان تعیین کرده است.

این حکم دو روز قبل صادر شده و در آن آمده که قطر برای مغرب و چین نیز سفیر تعیین کرده است.

یک مقام دولت افغانستان که خواست نامی از او برده نشود، به بی‌بی‌سی گفت که دولت افغانستان تلاش دارد تا همکاری بیشتر قطر را در روند صلح افغانستان جلب کند، باز شدن سفارت قطر در کابل و همچنین آغاز پروازهای قطر ایرلاین به افغانستان بخشی از آن است.

ادامه خبر را در این لینک مطالعه کنید.