ممنوعیت ورود زنان به کافی‌نت‌ها توسط طالبان

پس از یک هفته مسدود ماندن تمامی کافی‌نت‌ها و گیم‌نت‌های شهر هرات، مقامات طالبان در این شهر اعلام کرده‌اند که این مراکز با اجرای شروط تازه مجاز به فعالیت هستند.

منابع محلی در ولایت هرات می‌گویند که پس از یک هفته مسدود ماندن تمامی کافی‌نت‌ها و گیم‌نت‌های شهر هرات، مقامات طالبان در این شهر اعلام کرده‌اند که این مراکز با اجرای شروط تازه مجاز به فعالیت هستند.

طالبان گفته‌اند کافی‌نت‌ها تنها در صورتی می‌توانند فعالیت کنند که از ورود زنان و دختران در تمامی گروه‌های سنی جلوگیری کنند.

افزون بر این، ریاست امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر طالبان در هرات به این صنف گفته است که کافی‌نت‌ها باید از ورود پسران زیر ۱۵ سال نیز ممانعت کنند.

مقامات گروه طالبان در هرات به مالکان کافی‌نت‌ها هشدار داده‌اند اگر از ورود زنان و دختران به مراکزشان جلوگیری نکنند بار دیگر این مراکز را مسدود خواهند کرد.

این در حالی است که طالبان هفته گذشته کافی‌نت‌ها و گیم‌نت‌های هرات را به زعم خودشان، به‌علت گمراه‌سازی جوانان مسدود کرده بودند.