صدور جواز ساختمان از طریق ریاست های نواحی

به گزارش شانا نیوز شهرداری کابل اعلام کرده است که با تصویب طرزالعمل صدور مجوز ساختمان برای صدور جواز ساختمان تسهیلات زیادی به وجود آمده است. بر اساس اعلام شهرداری از این تاریخ به بعد، شهروندان کابل می‌توانند با مراجعه به ریاست‌های نواحی مربوطه با دریافت فرم جواز ساختمان اقدام به ساختمان‌سازی کنند.

به گزارش شانا نیوز شهرداری کابل اعلام کرده است که با تصویب طرزالعمل صدور مجوز ساختمان برای صدور جواز ساختمان تسهیلات زیادی به وجود آمده است. بر اساس اعلام شهرداری از این تاریخ به بعد، شهروندان کابل می‌توانند با مراجعه به ریاست‌های نواحی مربوطه با دریافت فرم جواز ساختمان اقدام به ساختمان‌سازی کنند.

شهرداری کابل از شهروندان خواسته است تا از ساخت و ساز خودسرانه و غیرقانونی خودداری کنند.