صحرا کریمی: افغان‌فلم را از حالت تشریفاتی بیرون خواهم کرد

صحرا کریمی یکی از معدود زنان فیلم‌ساز در افغانستان است و مدرک دکترای کارگردانی فیلم را از دانشکده فیلم و تلویزیون «سلواک» به دست آورده است. افغان‌فلم تنها نهاد دولتی سینمای افغانستان است، اما در سال‌های اخیر فعالیت چشم‌گیری نداشته است.

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از دویچه‌وله، صحرا کریمی، نخستین زنی است که ریاست افغان‌فلم را برعهده خواهد گرفت.
سینما در افغانستان همواره در حاشیه بوده است، اما اخیراً پس از فروپاشی رژیم طالبان تلاش‌های زیادی در این عرصه صورت گرفته است.
اخیراً نیز خانم صحرا کریمی در رقابتی آزاد به عنوان رئیس افغان‌فلم معرفی شده است.
رئیس جدید افغان‌فلم که هفته آینده به کارش آغاز خواهد کرد، در گفتگو با دویچه‌وله گفت که تلاش خواهد کرد تا اصلاحات بنیادی را در این نهاد به میان آورد. او می‌گوید که تلاش می‌کند با بیرون‌کردن افغان‌فلم از حالت تشریفاتی آن را فعال کند.

صحرا کریمی یکی از معدود زنان فیلم‌ساز در افغانستان است و مدرک دکترای کارگردانی فیلم را از دانشکده فیلم و تلویزیون «سلواک» به دست آورده است. افغان‌فلم تنها نهاد دولتی سینمای افغانستان است، اما در سال‌های اخیر فعالیت چشم‌گیری نداشته است.