اجتماعیاخبار هیدرافغانستانبهداشتشهروندانگزارش

شهرداری مزارشریف از تلاش‌ها برای پاکی شهر خبر می‌دهد

شهردار مزارشریف می‌گوید که به علت کمبود وسایط در بخش تنظیف، مشکلاتی وجود دارد و همکاری شهروندان در پاک نکه داشتن شهر می‌تواند برای داشتن شهری پاک اثرگذار باشد.

شهرداری که مسئول پاک نگه‌ داشتن شهر است از چالش‌های فراروی خود در بخش تنظیف سخن می‌گوید. شهردار مزارشریف می‌گوید: بدون همکاری شهروندان صفایی شهر با داشتن امکانات اندک، کار دشواری است.

او می‌افزاید: همواره کارمندان شهرداری برای تنظیف و سرسبزی شهر تلاش‌ می‌کنند.

برنامه‌ای برای گزارش‌دهی ناحیه هشتم شهر مزارشریف ارائه شد. مسئولان این ناحیه کارکرد یک‌ساله خود را گزارش دادند.

ساخت دو باب مکتب، کانکریت‌ریزی جاده‌ها، ایجاد شبکه‌های آب‌رسانی، اعمار کودکستان، کتابخانه و کارگاه خیاطی از کارهایی است که رئیس ناحیه هشتم از آن سخن می‌گوید.

با این حال، شهردار مزارشریف می‌گوید که عرضه خدمات بهتر شهری برای شهروندان به جمع‌آوری عواید بستگی دارد.

به گفته شهردار مزارشریف به منظور ایجاد سهولت برای شهروندان این اداره توانسته است از طریق خدمات بانکی عواید شهرداری را جمع‌آوری کند.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ
دکمه بازگشت به بالا