سنگ تهداب ۶ صنف درسی در لیسه حضرت حمزه ولایت بغلان گذاشته شد

دانش‌آموزان لیسه حضور حمزه ولایت بغلان از دیرزمان بدین‌سو به علت نداشتن صنف درسی دچار مشکل بودند؛ اما امروز سنگ بنای اعمار صنف‌های این لیسه توسط سید اسماعیل مجاهد، رئیس معارف بغلان گذاشته شد. گفتنی است که این صنف‌ها با همکاری مالی احمدفرید بسیم، والی بغلان، فدامحمد تاشی، رئیس تصدی زغال‌سنگ شمال و حاجی حیات‌الله […]

دانش‌آموزان لیسه حضور حمزه ولایت بغلان از دیرزمان بدین‌سو به علت نداشتن صنف درسی دچار مشکل بودند؛ اما امروز سنگ بنای اعمار صنف‌های این لیسه توسط سید اسماعیل مجاهد، رئیس معارف بغلان گذاشته شد.

گفتنی است که این صنف‌ها با همکاری مالی احمدفرید بسیم، والی بغلان، فدامحمد تاشی، رئیس تصدی زغال‌سنگ شمال و حاجی حیات‌الله وفا یکی از بازرگانان ملی و همچنین با همکاری شورای والدین اعمال خواهد شد.

اعمار این صنف‌ها می‌تواند نقش مهمی در بهبود شرایط آموزشی دانش‌آموزان این لیسه داشته باشد.

  • زرینه مقدس ارشاد، خبرگزاری شانا، بغلان