سنگ تهداب تعمیر اداری ریاست اراضی ولایت کندز گذاشته شد

سنگ تهداب تعیمر جدید اداری ریاست اراضی پیش از چاشت روز گذشته توسط عبدالجبار نعیمی، والی کندز با حضور مسئولان ادارات گذاشته شد. تعیمر جدید اداری ریاست اراضی با هزینه بیش از هفت میلیون افغانی در دو طبقه و هشت اتاق به مساحت یک جریب و ۱۳ بسوه زمین به طور پخته و اساسی اعمار […]

سنگ تهداب تعیمر جدید اداری ریاست اراضی پیش از چاشت روز گذشته توسط عبدالجبار نعیمی، والی کندز با حضور مسئولان ادارات گذاشته شد.

تعیمر جدید اداری ریاست اراضی با هزینه بیش از هفت میلیون افغانی در دو طبقه و هشت اتاق به مساحت یک جریب و ۱۳ بسوه زمین به طور پخته و اساسی اعمار خواهد شد. گفتنی است که این تعمیر بعد از ۶ ماه تکمیل و به بهره‌برداری سپرده خواهد شد.

والی کندز افتتاح کار این پروژه را یک گام بزرگ برای ساخت و ساز زیربناها در این ولایت خواند و از مسئولان خواست تا از جریان کاری این پروژه نظارت دقیق و همه‌جانبه داشته داشته باشند.

آقای نعیمی از تمام مسئولان شرکت‌ها خواست قراردادهایشان را با معیارها برابر کنند و با حس وطن‌دوستی برای پیشرفت و ترقی کشور کار کنند.