اخبار هیدرافغانستانگزارش

سرکوب رسانه‌های آزاد و آغاز به کار پخش «رادیو شریعت» در لغمان

همزمان با وضع محدودیت‌های سخت‌گیرانه علیه رسانه‌های آزاد، طالبان از آغاز نشرات «رادیو شریعت» در ولایت لغمان خبر داد.

این در حالی است که نهادهای مدافع خبرنگاران از وضع محدودیت‌های نفس‌گیر و سرکوب رسانه‌های مستقل در یک سال و پنج ماه گذشته گزارش داده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا