سازمان ملل آپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان را به بررسی می‌گیرد

سازمان ملل در نشستی «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان افغانستانی را بررسی می‌کند. این سازمان روز جمعه نشستی در باره مبارزه با آپارتاید جنستی علیه زنان افغانستان برگزار کرده بود.

سازمان ملل در نشستی «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان افغانستانی را بررسی می‌کند. این سازمان روز جمعه نشستی در باره مبارزه با آپارتاید جنستی علیه زنان افغانستان برگزار کرده بود.

سازمان ملل برای نخستین بار است که به طور رسمی از اصطلاح آپارتاید جنسیتی در باره وضعیت زنان و دختران افغانستان استفاده می‌کند.

وضعیت زنان تحت حاکمیت طالبان در هفته گذشته محور چندین نشست در سازمان ملل بود که قرار است هفته آینده نیز در نشست مجمع عمومی این سازمان بر آن تأکید شود.

وزیران خارجه ۱۲ کشور اروپایی، سه روز پیش با انتشار بیانیه‌ای از «تبعیض سیستماتیک» طالبان علیه زنان، ابراز نگرانی کردند. طالبان با اِعمال محدودیت‌های خشن بر زنان و دختران افغانستان، به صورت ساختاری آن‌ها را از عرصه‌های اجتماعی زدوده‌اند.

گزارش‌های سازمان ملل از وضعیت زنان در افغانستان حاکی از آن است که طالبان به طور گسترده‌ی دست به زندانی‌‌کردن و شکنجه زنان می‌زنند.

سازمان ملل اخیراً از طریق یک نظرسنجی دریافته است که حدود ۶۲ درصد از فرامین طالبان برای زدودن زنان از حوزه عمومی است که «با شدت فزاینده‌ای» اجرا می‌شود.

یافته‌های این نهاد نشان می‌دهد که طالبان در ولایت‌های شرقی کشور محدودیت‌های شدیدتر و بدون استثنا را اِعمال می‌کنند. «۹۱ درصد» مصاحبه‌شوند‌های زن گفته‌اند که با گذشت زمان، اعمال محدودیت‌ها در این مناطق خیلی شدید و فزاینده شده است.

https://youtu.be/6auEsrpU3yA?si=l0plj7MDscJnnDq8