اخبار هیدرافغانستاناقتصادیگزارش

چگونه پول‌های سیاه، سفید می‌شوند؟!

 به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از شفقنا، رئیس کناررفته بانک مرکزی، قاچاق دالر را از راه‌های رسمی و غیررسمی به ایران تأیید می‌کند و می‌گوید که درحال حاضر روزانه صدها تن از راه‌های هوایی و زمینی صدها هزار دالر را به ایران می‌برند.

خلیل صدیق، رئیس کناررفته بانک مرکزی می‌گوید که گذشته از مرزهای باز، روزانه صدها هزار دالر از راه‌های زمینی و هوایی به ایران برده می‌شود.

خلیل صدیق، افزون بر قاچاق دالر از بازارهای کشور، سفیدشدن روزافزون پول‌های سیاه را در نظام پولی کشور بسیار زیان‌بار می‌داند و می‌گوید که تاکنون از کسانی که پول‌های گزاف هزینه می‌کنند و موترهای شیشه سیاه گران‌بها دارند هیچ کسی نپرسیده است که این پول‌ها را از کجا آورده‌اند.

رئیس کناررفته بانک مرکزی قاچاق دالر را از راه‌های رسمی و غیررسمی به ایران تأیید می‌کند و می‌گوید که در حال حاضر روزانه صدها تن از راه‌های هوایی و زمینی صدها هزار دالر را به ایران می‌برند.

خلیل صدیق، رئیس کناررفته بانک مرکزی می‌گوید:«هیچ رد نمی‌کنم که قاچاق نمی‌شود، شما فکر کنید وقتی که از کشورهای همسایه شما تروریست وارد کشور می‌شود، سلاح وارد می‌شود شما می‌توانید بگوید که اسعار به بیرون از کشور نمی‌رود.»

از سویی هم رئیس کناررفته بانک مرکزی می‌گوید که در سفید کردن پول‌های سیاه در نظام پولی کشور حلقه‌های بزرگ داخلی و خارجی دست دارند و در حال حاضر با شیوه‌های گوناگون به ویژه با آغاز تجارت‌ها در کشور، پول‌های سیاه سفید می‌شوند.

آقای صدیق گفت: «این کسانی که لندکروزرها سوار می‌شوند، میلیون‌ها دالر مصرف می‌کنند، شما هم می‌دانید ما هم می‌دانیم، یک کسی می‌بود که از این‌ها می‌پرسیدند که این پول‌ها منابعش از کجا است؟ البته یک وقتی خواهد رسید که از این‌ها پرسیده شود و یا ما مورد بازپرس قرار گیریم چون واقعاً باید مسئولان در برابر مردم حساب‌ده باشند.»

از سویی هم نهاد دیدبان شفافیت انتقال پول‌های غیرمشروع را به کشور و از کشور به بیرون به کندکاری‌ها در بانک مرکزی نیز پیوند می‌دهد.

اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید:«حکومت افغانستان کم‌ترین کنترل را بر پول‌های غیرمشروع دارد و حتی زمینه‌سازی می‌شود که پول‌های غیرمشروع درکشور بیایند وسرمایه گذاری شوند.»

درهمین حال رئیس کناررفته بانک مرکزی می‌گوید که درحال حاضرهیچ منبع رسمی دادوستد پولی میان افغانستان و ایران وجود ندارد و حتی در حدود دو میلیارد دالر پولی که برای خرید کالاها به ایران پرداخت می‌شود نیز از راه‌‎های غیررسمی به این کشور پرداخت می‌شود.»

دکمه بازگشت به بالا