اخبار هیدرافغانستاناقتصادیگزارش

رئیس جدید تصدی مواد نفتی معرفی شد

بر اساس پیشنهاد وزارت تجارت و صنایع و حکم رئیس‌ جمهور، سید انعام سادات به عنوان رئیس ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع تعیین شد و امروز توسط اجمل احمدی، سرپرست وزارت تجارت رسما به این سمت معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از خامه پرس، وی پیش از این به رئیس تصدی خانه‌سازی وزارت شهرسازی و اراضی ایفای وظیفه کرده بود. آقای سادات، لیسانس خود را در رشته انجنیری از دانشگاه ننگرهار و ماستری از دانشگاه لندن در بریتانیا گرفته است.

وی از سال ۲۰۰۳ به این سو در زمینه های مختلف دولتی و خصوصی کار کرده است. ریاست تصدی مواد نفتی، در سال ۱۳۳۰ به نام «انحصارات دولتی» ایجاد شد و در سال ۱۳۶۶ خورشیدی به نام «ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع» تغییر کرد.

این ریاست در زمینه‌های تجارت مواد نفتی و گاز مایع (فعالیت‌های اساسی) ارایه خدمات تجارتی، تخنیکی و نظارتی بر بخش خصوصی، تنظیم، نظارت و کنترل بخش نفت و گاز فعالیت می‌کند.

این ریاست یک نهاد غیرانتفاعی در چوکات وزارت تجارت و صنایع است.

دکمه بازگشت به بالا