دبیرکل سازمان ملل خواستار رعایت حقوق بشر در افغانستان شد

دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه و رفع تبعیض علیه زنان و دختران افغانستان شده است. همزمان اظهارات آقای گوتریش، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکیده کرده است.

حسین امیر عبداللهیان در سومین مجمع گفتگوی تهران گفت که با ایجاد حکومت فراگیر، زمینه برای امنیت دایمی و ثبات در افغانستان فراهم خواهد شد.

علی‌رغم عدم مشارکت سایر گروه‌های قومی در قدرت، بلال کریمی، سخنگوی گروه طالبان می‌گوید که حکومت کنونی فراگیر است و برای از میان برداشتن چالش‌ها تلاش می‌کند.

جامعه جهانی به رسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان را مشروط بر ایجاد حکومت فراگیر، رعایت حقوق بشر به‌ویژه زنان و دختران می‌دانند.