جنرال دوستم: اگر اجازه داده شود در شش ماه طالبان را در شمال شکست می‌دهم

به گزارش شانا به نقل از طلوع‌نیوز؛ جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رئیس جمهور می‌گوید که رئیس‌ جمهور غنی، آمریکا و ناتو اگر به او اعتماد کنند، طالبان را در شمال در شش ماه شکست خواهد داد.

آقای دوستم دیروز (پنج‌شنبه، ۲۱سنبله) در یک مراسم در کابل از طریق ویدیو کنفرانس، گفت  که او طرحش را برای شکست طالبان در شمال با حکومت افغانستان، آمریکایی‌ها و ناتو در میان گذاشته است.

جنرال دوستم بیان می‌گوید: «من به رئیس ‌جمهور، شورای امنیت، آمریکا، ناتو و دوستان بین‌المللی گفتم که بیایید همین طرح مرا گوش کنید و عملی کنید – نه عسکر پیاده‌‌تان ضرورت است و نه امکانات دیگر – بیایید در شش ماه، ما را یک بار آزمایش کنید! من این را بی‌محاسبه نمی‌گویم.»

جنرال دوستم می‌گوید که آمریکا در جنگ افغانستان به یک بن‌بست روبه‌رو است. او پیشنهاد می‌کند که هرگونه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان باید آبرومندانه و با دستاورد باشد: «گلیم طالب جمع می‌شود. این توانایی را ما داریم که طالب را شکست بدهیم، مگر ناتو، آمریکا و رئیس ‌جمهور [افغانستان] سر ما اعتماد کنند، باور کنند؛ ما شمال را تجزیه نمی‌کنیم… ما ملیشه نمی‌سازیم. ما آمریکا را که امروز به یک بن‌بست قرار گرفته، به مانند سال ۲۰۰۱ [کمک می‌کنیم] و آبرومندانه برود [از افغانستان] و با پیروزی برود.»

جنرال دوستم که از چندی به این‌سو در شمال کشور به‌سر می‌برد، بارها رئیس ‌جمهور را از آن‌چه که نپذیرفته شدن طرح جنگی‌اش برای سرکوب طالبان می‌گوید انتقاد کرده ‌است.

اختلاف‌ها میان رئیس ‌جمهورغنی و معاون او جنرال دوستم، دو سال پیش پس از آن آغاز شد که احمد ایشچی، والی پیشین جوزجان، جنرال دوستم و نگهبانان او را به آزار و اذیت جنسی خودش متهم کرد و حکومت دستور بررسی این پرونده را صادر کرد.