جنرال احمدزی، مشاور پیشین رئیس جمهور: اسناد و شواهد کافی در دست دارم

اسپوتنیک: حبیب احمدزی می‌گوید که از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند و در صورت لزوم می‌تواند افرادی را برای دادن شهادت حاضر کند. جنرال حبیب احمدزی، مشاور پیشین رئیس جمهور غنی در امور مسایل خاص امنیتی در مصاحبه جدیدیش به گفته‌های سخنگوی ارگ واکنش نشان داده است. به گفته وی، آنچه دیروز هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس […]

اسپوتنیک:
حبیب احمدزی می‌گوید که از موضع خود عقب‌نشینی نمی‌کند و در صورت لزوم می‌تواند افرادی را برای دادن شهادت حاضر کند.

جنرال حبیب احمدزی، مشاور پیشین رئیس جمهور غنی در امور مسایل خاص امنیتی در مصاحبه جدیدیش به گفته‌های سخنگوی ارگ واکنش نشان داده است.

به گفته وی، آنچه دیروز هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور غنی درباره ادعاهای حبیب احمدزی گفته بود، خارج از چوکات ادب بوده است.

وی گفت: «کلمه شلیته‌گری را استفاده کرده، چنین فکر می‌کرد که من در یک مندوی نیمروز هستم. به سخنگوی رئیس جمهور این قطعاً زیبنده نیست.»

وی افزود: «افتضاح اخیری که در انتخابات پارلمانی واقع شد، از این چه پنهان است، از فحشا؟ کلیپ‌ها وجود دارد، خواهر ما مریم وردک که قبلاً در شورای امنیت کار می‌کرد، با من هیچ رشته ندارد؛ اما پسان که بالای او فشار آوردند، گفت که حرف‌های من تحریف شده است. آن فشار از ارگ بود.»

وی در رابطه به حلقه مشخص خانم‌هایی که «فحشا را ترویج می‌کنند» گفت: «این حلقه مشخص مربوط ادارات استخباراتی، بیرونی، خدمتگذارهای بیرونی‌اند و من تا اخیر با آنها مبارزه می‌کنم و از موضع خود یک متر هم عقب نمی‌روم».

وی یادآوری کرده است که پس از این درباره امنیت جانی وی اگر جزئی‌ترین موضوعی پیدا شود، حکومت افغانستان و «همین مردم» مسئول آن خواهند بود.

وی یادآور شد که درباره جزئیات گفته‌هایش نیز برای بعدها گپ‌هایی دارد که در مصاحبه‌های بعدی آنها را اظهار خواهد کرد. وی افزود که اسناد و شواهد زیادی در دست دارد و افراد زیادی را برای شهادت در مصاحبه‌های تلویزیونی حاضر خواهد کرد.

مشاور پیشین رئیس جمهور غنی در اخیر گفت: «بعضی وضاحت‌هایی نیز است که به عزت افراد تمام می‌شود و من این را جایگاه آن نمی‌شمارم و فکر می‌کنم هرگاه اداره تحقیقات ایجاد شود، به آنها مدارک و اسناد ارایه خواهم کرد.»

روز یک‌شنبه، ۵ جوزا، هارون چخانسوری، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت که ادعاهای مشاور پیشین رئیس جمهور غنی دروغ و بی‌اساس است و به ‌خاطر چوکی و موقف است و این موضوع جداً بررسی خواهد شد.

چند روز قبل حبیب احمدزی، مشاور پیشین رئیس جمهور غنی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که حلقه کوچکی در اطراف رئیس جمهور غنی جمع شده و مانع افرادی می‌شوند که قصد خدمت به کشور را دارند.