تو معلول هستی و نمی‌توانی به کار ادامه دهی!

سلمان یکی از معلولان و دانش‌آموختگان دانشکده حقوق و علوم سیاسی است که پنج سال به عنوان مدیر اجرایی ولسوالی کشنده ولایت بلخ ایفای وظیفه کرده است.

سلمان می‌گوید که اخیراً فردی به نام میراحمد نظری با سابقه کار در ارگان‌های نظامی به عنوان ولسوال کشنده ولایت بلخ معرفی شده است و بر خلاف قوانین و مقررات اداری می‌گوید که تو چون معلول هستی نمی‌توانی این وظیفه را به پیش ببری.

به گفته سلمان، ولسوال جدید با ممانعت از ادامه کار وی، حتی به او اجازه نمی‌دهد تا وارد ولسوالی شود.

گفتنی است که این کارمند ولسوالی کشنده با مشکلات زیاد و مقابله با مشکلات فراروی معلولان توانسته است تحصیلات خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی به پایان برساند؛ اما اکنون قربانی تبعیض و نابرابری شده است.