توزیع کمک‌های مالی و غذایی به پیشواز از صدمین سال استقلال افغانستان در سمنگان

برای یکصد خانواده از آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی اخیر توسط ریاست مبارزه با حوادث ولایت سمنگان، کمک‌های غذایی و غیرغذایی صورت گرفت. صبغت‌الله سیاس، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی سمنگان، می‌گوید که برای یکصد خانواده از آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر در ولایت سمنگان توسط ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاﺯ اﺯ ﺻﺪﻣﻴﻦ سالگرد اﺳﺘﻘﻼﻝ افغانستان، کمک‌های […]

برای یکصد خانواده از آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی اخیر توسط ریاست مبارزه با حوادث ولایت سمنگان، کمک‌های غذایی و غیرغذایی صورت گرفت.

صبغت‌الله سیاس، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی سمنگان، می‌گوید که برای یکصد خانواده از آسیب‌دیدگان سیلاب‌های اخیر در ولایت سمنگان توسط ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮاﺯ اﺯ ﺻﺪﻣﻴﻦ سالگرد اﺳﺘﻘﻼﻝ افغانستان، کمک‌های مالی و مواد خوراکی توزیع شد.

ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎﺏ، یکی از آسیب‌دیدگان این سیلاب‌ها می‌گوید که خانه و اموالش را در سیلاب‌های اخیر از دست داده است. او از این کمک‌ها ابراز خرسندی می‌کند.

اﺯ ﺳﻮیی نیز شماری از فعالان مدنی شهر آیبک، مرکز ولایت سمنگان این کمک‌ها را بسیار ناچیز می‌دانند. آنان از نهادهای دولتی و خصوصی می‌خواهند تا هرچه زودتر به این آسیب‌دیدگان کمک‌های بیشتر توزیع کنند.

این در حالی است که سیلاب‌های اخیر در برخی ولایت‌ها و ولسوالی‌های کشور بیش از صدها خانواده را متضرر و بی‌جا کرده است.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ