تصرف دوباره کمیساری بندر آی‌خانم توسط نیروهای امنیتی

کمیساری بندر و تپه آی‌خانم در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار طی عملیات مشترک نیروهای امنیتی – که از ساعت ۳ امروز آغاز شده بود- دوباره به تصرف آنان درآمد.

کمیساری بندر و تپه آی‌خانم در ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار طی عملیات مشترک نیروهای امنیتی – که از ساعت ۳ امروز آغاز شده بود- دوباره به تصرف آنان درآمد.

دفتر مطبوعاتی فرماندهی پولیس تخار در خبرنامه‌ای گفت که دشمن، تاب مقاومت را در برابر نیروهای مشترک امنیتی ندارد و اکنون از ساحه متواری شده است و نیروهای پولیس سرحدی دوباره در آن ساحه جابجا شده‌اند ونیروهای بیش‌تر کمکی نیز برای تأمین امنیت بندر آی‌خانم خواهند آمد.

در خبرنامه آمده است که عملیات تصفیه‌ای نیروهای مشترک امنیتی هم‌اکنون در نقاط مختلف ولسوالی دشت قلعه ادامه دارد.

این در حالی است که از ۱۰ روز بدین‌سو بندر و تپه آی‌خانم در محاصره گروه طالبان بود. روز گذشته نیروهای امنیتی با ترک ساحات بندر و تپه آی‌خانم به مرکز این ولسوالی آمده بودند و گروه طلبان این ساحات را تصرف کرده بودند.

– سمیع‌الله قریشی، شانا نیوز، کندز