ترور یک ملای تعویذنویس درشهر میمنه

یک منبع دولتی که نخواست نامش گرفته شود می‌گوید که ملا شریف فرزند ملا عبدالله‌ دعاخوان و تعویذنویس شام امروز پس از ادعای نماز شام زمانی که می‌خواست به خانه‌ خود برود توسط افراد ناشناس سوار بر موتر کرولا ترور شده است.

به گزارش خبرگزاری شانا، شام امروز یک ملای دعاخوان و تعویذنویس در شهر میمنه، مرکز ولایت فاریاب توسط افراد ناشناس ترور شد.

یک منبع دولتی که نخواست نامش گرفته شود می‌گوید که ملا شریف فرزند ملا عبدالله‌ دعاخوان و تعویذنویس شام امروز پس از ادعای نماز شام زمانی که می‌خواست به خانه‌ خود برود توسط افراد ناشناس سوار بر موتر کرولا ترور شده است.

این ملای دعاخوان و تعویذنویس در حالی توسط افراد ناشناس ترور شد که اداره محلی، تمام دعاخوانی‌ها را در شهر میمنه مسدود و این کار را ممنوع اعلام کرده است.

ملا عبدالله یکی از ملاهای دعاخوان و تعویذنویس نامدار در شهر میمنه بود که از تمام ولسوالی این ولایت به‌خصوص بانوان نزد وی مراجعه می‌کردند؛ اما پس از درگذشت وی پسرش ملا شریف مسئولیت دعاخوانی را بر دوش گرفته بود.

  • بصیره مصمم، شانا نیوز، فاریاب