بهره‌برداری از یک حوض و کانال آب در ولسوالی جغتوی ولایت غزنی

یک حوض ﺫخیره آب با ظرفیت ۱۳۰ مترمکعب و یک کانال به طول ۲۰۰ متر در قریه سرخ ده گلبهارى ولسوالى جغتوى ولایت غزنى تکمیل و رسماً به بهره‌بردارى سپرده شد.   پروژه یادشده مبلغ ۱,۷ میلیون افغانى هزینه دربر داشته است.   این پروژه توسط برنامه «میثاق شهروندى» به طور پخته و اساسى ىساخته […]

یک حوض ﺫخیره آب با ظرفیت ۱۳۰ مترمکعب و یک کانال به طول ۲۰۰ متر در قریه سرخ ده گلبهارى ولسوالى جغتوى ولایت غزنى تکمیل و رسماً به بهره‌بردارى سپرده شد.

 

پروژه یادشده مبلغ ۱,۷ میلیون افغانى هزینه دربر داشته است.

 

این پروژه توسط برنامه «میثاق شهروندى» به طور پخته و اساسى ىساخته شده است. گفته می‌شود که  این پروژه می‌تواند صدها هکتار زمین کشاورزی را تحت پوشش داشته باشد.

  • احمدزی سلطانی، خبرگزاری شانا، غزنی