برگزاری همایش «نقش زنان و صلح و امنیت» در ولایت بلخ

مرکز تعلیمی زنان افغان (اویک) همایش «نقش زنان و صلح و امنیت» را در شهر مزارشریف برگزار کرد. مسئولان مرکز تعلیمی زنان افغان (اویک) نقش زنان را در کنار مردان برای تأمین امنیت، صلح و ثبات دایمی ارزنده، مهم و مؤثر دانست و گفت: بدون حضور زنان، صلح پایدار نخواهیم داشت. ﻭﺭاﻥﮔﻪ صافی، مسئول این […]

مرکز تعلیمی زنان افغان (اویک) همایش «نقش زنان و صلح و امنیت» را در شهر مزارشریف برگزار کرد.

مسئولان مرکز تعلیمی زنان افغان (اویک) نقش زنان را در کنار مردان برای تأمین امنیت، صلح و ثبات دایمی ارزنده، مهم و مؤثر دانست و گفت: بدون حضور زنان، صلح پایدار نخواهیم داشت.

ﻭﺭاﻥﮔﻪ صافی، مسئول این برنامه، گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگری به صلح و امنیت نیازمند هستیم.

او افزود: در تمام گفتگوها و مذاکرات در کشورهای خارجی باید زنان سهم فعال داشته باشند.

از سویی هم شماری از زنان، ﻋﺎﻟﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦ و فعالان مدنی در بلخ می‌گویند که برای پررنگ شدن حضور زنان در عرصه‌های مختلف و این بار در بخش‌های امنیت و صلح باید دولت جدی اقدام کند.

این در حالی است که هنوز هم برخی بر این باورند که جنگ، ویرانی، فقر، حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند، بی‌سوادی و پایین بودن آگاهی مردم، ضعف حکومتداری و نبود شفافیت و حسابدهی باعث شده است که با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته تغییرات مثبت و بنیادی در زندگی زنان به وجود نیاید و این باعث افزایش خشونت برعلیه زنان شده است.