برکناری آمر حوزه اول پولیس کندز

  آمر حوزه اول امنیتی پولیس کندز به علت غفلت وظیفه‌ای از سمتش برکنار شد. منظورخان استانکزی، فرمانده پولیس کندز به آمران حوزه‌های کندز هشدار می‌دهد و می‌گوید هر منسوب پولیس که غفلت وظیفه‌ای کند از سمتش برکنار خواهد شد. این در حالی است که صبح دیروز نورمحمد عرب، مشاور ریاست اجراییه در ساحه حوزه […]

 

سمیع‌الله قریشی، خبرگزاری شانا، کندز

آمر حوزه اول امنیتی پولیس کندز به علت غفلت وظیفه‌ای از سمتش برکنار شد.

منظورخان استانکزی، فرمانده پولیس کندز به آمران حوزه‌های کندز هشدار می‌دهد و می‌گوید هر منسوب پولیس که غفلت وظیفه‌ای کند از سمتش برکنار خواهد شد.

این در حالی است که صبح دیروز نورمحمد عرب، مشاور ریاست اجراییه در ساحه حوزه اول امنیتی پولیس توسط افراد ناشناس ترور شد.