تهدیدهای امنیتی برای نام‌نویسی زنان برای انتخابات در بلخ

با آغاز برنامه نام‌نویسی تقویتی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، ۲۵۰۰ تن از شهروندان شهر مزارشریف نام‌نویسی کرده‌اند. عزت‌الله آرمان، سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بلخ، می‌گوید که با وجود تهدیدهای امنیتی بازهم حضور شهروندان برای نام‌نویسی تقویتی خوب بوده است. او می‌گوید که از آغاز تاکنون ۲۵۰۰ تن نام‌نویسی کرده‌اند که از این […]

با آغاز برنامه نام‌نویسی تقویتی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، ۲۵۰۰ تن از شهروندان شهر مزارشریف نام‌نویسی کرده‌اند.

عزت‌الله آرمان، سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات ولایت بلخ، می‌گوید که با وجود تهدیدهای امنیتی بازهم حضور شهروندان برای نام‌نویسی تقویتی خوب بوده است. او می‌گوید که از آغاز تاکنون ۲۵۰۰ تن نام‌نویسی کرده‌اند که از این میان ۴۷ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهد.

آقای آرمان، سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات بلخ می‌گوید که در روزهای نخست پروسه نام‌نویسی چالش‌هایی وجود داشت؛ اما اکنون بخش‌هایی از آن رفع شده است ولی آنچه باعث نگرانی است تبلیغات و تهدیدهای مخالفان در شماری از ولسوالی‌های بلخ است که مانع حضور مردم به‌ویژه زنان شده است.

به گفته سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات در بلخ، برنامه نام‌نویسی تقویتی از ۱۸ جوزا آغاز و تا ۸ سرطان ادامه خواهد داشت.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ