احمدولی مسعود: پس از چهارشنبه، حکومتی وجود ندارد!

آقای احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با خبرگزاری شانا در پاسخ به اینکه «اگر حکومت گزینه‌های پیشنهادی شما را نپذیرد چه خواهید کرد؟» گفت: حکومت را پس از اول جوزا نمی‌پذیریم؛ یعنی در واقع پس از اول جوزا حکومت مشروعیت ندارد. آقای مسعود افزود: این تنها حرف من نیست؛ بلکه خواست همه […]

آقای احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با خبرگزاری شانا در پاسخ به اینکه «اگر حکومت گزینه‌های پیشنهادی شما را نپذیرد چه خواهید کرد؟» گفت: حکومت را پس از اول جوزا نمی‌پذیریم؛ یعنی در واقع پس از اول جوزا حکومت مشروعیت ندارد.

آقای مسعود افزود: این تنها حرف من نیست؛ بلکه خواست همه مردم است و موضوع به گونه‌ای است که ما باید در چارچوب قانون اساسی و اجماع سیاسی یک راه حل پیدا کنیم.

آقای مسعود گفت: در نهایت بعد از روز چهارشنبه در واقع حکومتی وجود ندارد.

آقای نورالحق علومی، نامزد دیگر ریاست جمهوری ۱۳۹۸ در پاسخ به این پرسش خبرگزاری شانا، گفت: گزینه‌هایی که ما روی دست گرفته‌ایم نیز از مجبوریت است، حکومت باید خودش این موضوع را در نظر بگیرد و با محکم گرفتن چوکی قدرت حق مردم بیچاره را زیر پا نکند.

آقای علومی افزود: خواست ما [از حکومت] این است که اگر لااقل یکی از نامزدان را به عنوان سرپرست قبول ندارد، خود آقای غنی از قدرت پایین آمده و سرپرستی حکومت را بپذیرد و بگذارد به کشور صلح بیایید. بگذارد انتخابات شفاف توسط آرای مردم افغانستان برگزار شود، در غیر آن باید از قدرت دست کشیده و سرپرستی حکومت را به کسانی بسپارد که مردم انتخاب می‌کنند و بگذارد نامزدان جدید، صلح و ثبات را به افغانستان بیاورند.

  • زهرا موسوی، خبرگزاری شانا، کابل