انفجار در مرکز شهر مزارشریف

دقایقی قبل انفجار ناشی از ماین‌ مغناطیسی در چوک شهرداری مزارشریف در شرق روضه مبارک باعث کشته شدن یک نظامی شد.
این خبر تکمیل خواهد شد.