انتقاد دکانداران در «گردیز» از افزایش مالیه توسط طالبان

شماری از دکانداران و کسبه‌کاران در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا، ادعا می‌کنند که طالبان نسبت به گذشته مالیات بیش‌تری از آن‌ها دریافت می‌کنند.

به گزارش شانا به نقل از طلوع‌نیوز؛ آن‌ها می‌گویند که با وجود کاهش مالیات از یک‌ونیم درصد به نیم درصد، هنوز هم همچون گذشته مالیات گزاف می‌پردازند. آن‌ها از طالبان می‌خواهند تا به این مشکل رسیدگی کنند.

قیوم خان، دکاندار در گردیز، می‌گوید که در زمان جمهوریت که یک‌و‌نیم درصد مالیات بود، ۱۴۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ مالیات می‌دادیم، اما حالا که مالیه نیم درصد شده است، مالیات سال ۱۴۰۱ را بیش از دوصد هزار افغانی برای ما نوشته‌اند.

عبدالستار، یک دکاندار دیگر نیز می‌گوید که توان پرداخت مبلغی را که طالبان به عنوان مالیات نوشته‌اند، ندارم حتی طی یک سال هم نمی توانم این پول را به دست آورم.

طالبان به‌علت عدم‌شناسایی حکومت‌شان توسط جامعه جهانی و فقر و بی‌کاری در کشور، بر افزایش مالیات و همچنین درآمد حاصل از گمرکات کشور تکیه کرده‌اند، امری که باعث افزایش نرخ اجناس، گرانی و نارضایتی مردم خواهد شد.