امارت اسلامی از توقف روند توزیع پاسپورت خبر داد

به گزارش شانا به نقل از اسپوتنیک؛ این وزارت جمعه‌شب ۱۵ میزان، با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که ریاست پاسپورت در نظر دارد تا برای بهبود روند عرضه خدمات و تسریع مراحل کاری مراجعان، یک سلسله تغییرات مثبت در سیستم‌های تخنیکی و تجهیزاتی این اداره بیاورد. براساس ادعای خبرنامه، به دلیل این‌که روزانه چهار تا پنج […]

به گزارش شانا به نقل از اسپوتنیک؛ این وزارت جمعه‌شب ۱۵ میزان، با نشر خبرنامه‌ای نوشته است که ریاست پاسپورت در نظر دارد تا برای بهبود روند عرضه خدمات و تسریع مراحل کاری مراجعان، یک سلسله تغییرات مثبت در سیستم‌های تخنیکی و تجهیزاتی این اداره بیاورد.
براساس ادعای خبرنامه، به دلیل این‌که روزانه چهار تا پنج هزار جلد پاسپورت در اداره مرکزی پاسپورت برای متقاضیان توزیع می‌شود، ماشین‌های چاپ و وسایل تخنیکی این اداره به مرور زمان‌ کارایی خود را از دست داده‌اند و نیاز به ترمیم دارند.
وزارت داخله طالبان خاطرنشان کرده است که تا زمان تکمیل کار تیم‌های تخنیکی و ترمیم وسایل و تجهیزات، روند توزیع پاسپورت متوقف بوده و مراجعان تا اطلاع بعدی به ریاست پاسپورت مراجعه نکنند.
پس از واگذاری کشور به امارت اسلامی به علت افزایش فقر و بی‌کاری، بر میزان متقاضیان دفترچه پاسپورت افزوده شده است.