اخبار هیدراسلایدافغانستاندانشگاهزنانعکسگزارشمکتب

اعتراض زنان در اعتراض به ممانعت از تحصیل دختران

امروز شنبه، 7 عقرب، شماری از زنان و دختران در واکنش به ادامه تعطیلی مکاتب دخترانه در مقابل برخی مکاتب شهر کابل دست به اعتراض زدند.

امروز شنبه، 7 عقرب تعدادی از زنان و دختران در اعتراض به بی‌سرنوشتی تحصیلی دختران دانش‌آموز به علت تدابیر سخت‌گیرانه امارت اسلامی در این راستا، در مقابل برخی مکاتب شهر کابل دست به اعتراض زدند.
گفتنی است که امارت اسلامی پس از به قدرت رسیدن دوباره، با مسدود کردن مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران دانش‌آموز، آنان را از ادامه تحصیل محروم کرده است.
هرچند بارها مقامات امارت از بازگشایی مکاتب حرف زده‌اند،‌ اما با گذشت بیش از چهارصد روز از مسدود شدن مکاتب، هنوز هیچ اقدام عملی در این باره صورت نگرفته است.
دکمه بازگشت به بالا