اخبار هیدراسلایدافغانستاناقتصادیگزارش

ارسال 550 میلیون دالر طی دو ماه به افغانستان

بانک مرکزی افغانستان که اکنون در کنترل گروه طالبان است، اعلام کرد که در حدود دو ماه گذشته دو بسته 40 میلیون دالری به افغانستان رسیده است.

با این بسته‌ها، طی 10 هفته مجموعاً مبلغ 560 میلیون دالر به ا فغانستان رسیده است. براساس اعلام بانک مرکزی افغانستان، تنها ۱۴ بسته ۴۰ میلیون دالری به کابل رسیده و به یک بانک خصوصی تحویل داده شده است.


پیش از آن و پس از تسلط طالبان بر افغانستان هم شمار زیادی از بسته‌های پول نقد به افغانستان رسیده است و به «بانک بین‌المللی افغانستان» که یک بانک خصوصی است تحویل داده شده است. مجموع این بسته‌های پول براساس آنچه که اعلام شده به حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می‌رسد.


بانک جهانی در بیانیه‌ای تصریح کرد که این کمک مالی که از سوی «صندوق بازسازی افغانستان» به این کشور اختصاص یافته است از کنترل طالبان به دور خواهد بود و تنها به آژانس‌های سازمان ملل و نهادهای غیردولتی بین‌المللی داده خواهد شد؛ اما برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند طالبان بر روند هزینه این پول‌ها دسترسی و کنترل دارند.

دکمه بازگشت به بالا