احمد مسعود: با گذشت هر روز جبهات آزادی متحدتر و عمر طالب کوتاه تر میشود

رهبر جبهه مقاومت ملی روز یکشنبه گفت که در سه‌سال اخیر برآیند هر نوع تعامل با طالبان، ظلم بیشتر این گروه بر مردم افغانستان بوده است.

احمد مسعود در یک نشست مجازی گفت که با «گذشت هر روز اتحاد ما بیشتر و عمر طالب کوتاه‌تر می‌شود. از آغاز امسال تلاش‌های زیادی برای انسجام و اتحاد جریان داشته است.»

احمد مسعود افزود: بیدون کمک های خارجی هم پیروزی ممکن است.

  • سلما سرور