اتحادیه کارگران: بیش از نیم جمعیت واجد شرایط کار افغانستان بیکارند

مسئولان اتحادیه کارگران افغانستان گفته‌اند که بیش از نیم جمعیت واجد شرایط کار در این کشور بیکارند و از جانب دیگر قوانین موجوده برای مصونیت کارگران در ادارات دولتی و خصوصی عملی نمی‌شود.

دویچه‌وله آلمان:
مسئولان اتحادیه کارگران افغانستان گفته‌اند که بیش از نیم جمعیت واجد شرایط کار در این کشور بیکارند و از جانب دیگر قوانین موجوده برای مصونیت کارگران در ادارات دولتی و خصوصی عملی نمی‌شود.

شمار بیکاران در افغانستان رو به افزایش است. تنها در کابل و خصوصاَ در میان کسانی که از دانشگاه‌ها فارغ شده‌اند، بیکاری در سال‌های اخیر شدت یافته است.

مصطفی شهریار یکی از جویندگان کار است. او چهار سال می‌شود از دانشگاه فارغ شده اما هنوز نتوانسته است کاری پیدا کند. او می‌گوید به تکرار برای یافتن کار به ادارات دولتی و خصوصی مراجعه کرده، اما کار نیافته است.

محمد، جوان دیگری در کابل که در تلاش یافتن کار است، می‌گوید دو سال پیش از دانشگاه فارغ شد اما هنوز هم نتوانسته به یک کار شروع کند. او می‌گوید «فساد» باعث شده است که نتواند کاری پیدا کند.

ادامه را در لینک زیر بخوانید.