آغاز به کار چهار پروژه عمرانی در ولایت بلخ

محمدعیسی قدرت، معاون وزرات احیا و انکشاف دهات افغانستان در ولایت بلخ سه پروژه را به هزینه ۱۲۷میلیون افغانی افتتاح و کار آسفالت یک سرک دیگر را به هزینه ۱۸۵ میلیون افغانی آغاز کرد. به گفته آقای قدرت، قرار است ۳۹۲ پروژه بازسازی به هزینه یک میلیار دالر در این ولایت در جریان سال جاری […]

محمدعیسی قدرت، معاون وزرات احیا و انکشاف دهات افغانستان در ولایت بلخ سه پروژه را به هزینه ۱۲۷میلیون افغانی افتتاح و کار آسفالت یک سرک دیگر را به هزینه ۱۸۵ میلیون افغانی آغاز کرد.

به گفته آقای قدرت، قرار است ۳۹۲ پروژه بازسازی به هزینه یک میلیار دالر در این ولایت در جریان سال جاری آغاز شود.

اسحاق رهگذر، والی بلخ برنامه‌های احیا و انکشاف دهات را پردستاور عنوان کرد و گفت: مردم این ولایت نیاز به پروژه‌های بزرگ بازسازی دارند.

از سویی هم شماری از مستفیدشوندگان این پروژه‌ها می‌گویند: آسفالت این سرک‌ها سهولت زیادی برای مردم این ولایت به وجود آورده است.

گفته شده است که با تکمیل کار آسفالت جاده علی‌آباد و کمپ سخی ولسوالی نهرشاهی بلخ توسط وزرات احیا و انکشاف دهات جمع زیادی از شهروندان از آن بهره‌مند خواهند شد.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ