یورش مهاجمان مسلح بر فرماندهی پولیس بغلان

حوالی۱۲ چاشت امروز یکی از مهاجمان این گروه با تانک هاموی مملو از مواد منفجره به فرماندهی پولیس بغلان یورش برده است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان می‌گوید که حوالی۱۲ چاشت امروز یکی از مهاجمان این گروه با تانک هاموی مملو از مواد منفجره به فرماندهی پولیس بغلان یورش برده است.

وی می‌‌گوید که بر اساس آن، تعداد زیادی از افسران بلندرتبه، کارمندان استخباراتی و پولیس کشته شده‌اند. به گفته سخنگوی طالبان، در پی این انفجار تعداد زیادی از مهاجمانی که مجهز به اسلحه سبک و سنگین بودند، داخل تعمیر فرماندهی پولیس شده‌اند؛ اما تاکنون مسئولان محلی بغلان در این باره چیزی نگفته‌اند.

  • سمیع‌الله قریشی، شانا نیوز، کندز