گشایش مرکز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در هرات

 نخستین مرکز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در ولایت هرات دیروز با حضور مسئولان اداره محلی، ادارات دولتی و متنفذین رسماً گشایش یافت. مسئولآن محلی هرات با استقبال از گشایش مرکز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در این ولایت آن را گامی مثبت در راستای حکومت‌دارای خوب دانستند و گفتند: «توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی باعث کاهش جعل و تقلب می‌شود.» […]

 نخستین مرکز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در ولایت هرات دیروز با حضور مسئولان اداره محلی، ادارات دولتی و متنفذین رسماً گشایش یافت.

مسئولآن محلی هرات با استقبال از گشایش مرکز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در این ولایت آن را گامی مثبت در راستای حکومت‌دارای خوب دانستند و گفتند: «توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی باعث کاهش جعل و تقلب می‌شود.»

 در همین حال، رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات کشور در گشایش این مرکز در هرات گفت: «بدون استفاده از سیستم دیجیتالی، امکان پیشبرد امور احصائیه‌ای وجود ندارد.»

او تصریح کرد که تعداد مراکز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی در شهر هرات مطابق نیازمندی‌ها گسترش خواهد یافت. قرار است که در این مرکز شصت کارمند روزانه برای یک هزار تن خدمات ارائه کنند.

ولایت هرات پس از کابل نخستین ولایت در سطح کشور است که در آن مرکز توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی ایجاد شده است.

  • عبدالله سیرت، خبرگزاری شانا، هرات