کشته شدن یک کودک در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل

با وجود تلاش‌های حکومت و نهادهای حمایت‌کننده از جمع‌آوری اسلحه در ولایت‌ها و ولسوالی‌های مختلف از نزد افراد غیرمسئول و مردم عادی، با آن‌هم اکثر مردم در خانه‌های خود اسلحه نگهداری می‌کنند.

نگهداری جنگ‌افزار در خانه‌های مسکونی، افزون بر غیرقانونی بودن آن، معمولاً باعث رخداد حوادث ناگواری نیز شده است. زورگیری و تهدید توسط اسلحه و همچنین تیراندازی‌های هوایی در خوشی‌ها و برخی مناسبت‌های دیگر افزون بر ایجاد رعب و وحشت باعث نگرانی شهروندان شده است.

اخیراً نیز در مرکز ولسوالی بلخاب ولایت سرپل، بازی کردن دو کودک با اسلحه، باعث کشته شدن برادر بزرگ‌تر توسط برادر خردترش شده است.

گفتنی است که معمولاً وجود ماین و همچنین بی‌احتیاطی والدین در نگهداری اسلحه، هر سال جان تعدادی از کودکان را در افغانستان می‌گیرد.

  • سید هاشم حیدری، خبرگزاری شانا، ولایت سرپل، ولسوالی بلخاب