نخستین اثر حسیبا حاذق در ولایت بلخ رونمایی شد

حسیبا حاذق، بانویی است که در شهر مزارشریف پا به هستی گذاشته است. او از آوان جوانی دردهایش را از حنجره شعر فریاد می‌کشد و در عین حال، مشغول آموزش نیز است. اولین دفتر شعر او به‌نام «دیر معانی» منتشر شده است. بانو حاذق مدتی کوتاهی به سرودن شعر روی آورده است. حسیبا حاذق بیشتر […]

حسیبا حاذق، بانویی است که در شهر مزارشریف پا به هستی گذاشته است. او از آوان جوانی دردهایش را از حنجره شعر فریاد می‌کشد و در عین حال، مشغول آموزش نیز است. اولین دفتر شعر او به‌نام «دیر معانی» منتشر شده است.

بانو حاذق مدتی کوتاهی به سرودن شعر روی آورده است. حسیبا حاذق بیشتر به غزل می پردازد و این قالب را برای ابراز دردهایش مناسب‌تر می داند.

این شاعر جوان با آنکه از موجودیت موانع در مسیر راه بانوان شعار و نویسنده در این ولایت سخن می‌گوید، می‌افزاید که هیچ مانعی نمی‌تواند آنان را ناامید کند.

از سویی هم صالح‌محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می‌گوید که در جریان سال روان در حدود  ۴۰ کتاب در بلخ به چاپ رسیده است و کتاب «دیر معانی» از جمله ۱۰۷ مین کتابی است که از سوی انجمن نویسندگان ولایت بلخ منتشر می‌شود.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ