کاهش ۵ درصدی ارزش افغانی در برابر دالر

با توجه به پایان دوره کار حکومت وحدت ملی و تأکید شورای نامزدان ریاست جمهوری مبنی بر کنار رفتن آقای غنی از ریاست جمهوری بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که در پنج ماه اخیر ارزش افغانی، واحد پول افغانستان در برابر دالر آمریکایی ۵ درصد کاهش یافته است.

سخنگوی بانک مرکزی می‌گوید که تنها در ثور امسال، ارزش افغانی در برابر دالر آمریکا ۲ درصد کاهش یافته ‌است. هم‌اکنون یک دالر آمریکا به بیش از هفتادونُه افغانی در بازارها مبادله می‌شود.

باتوجه به کاهش نرخ افغانی در برابر دالر در یک ماه اخیر، قیمت بیشتر کالاهای مصرفی مردم در بازار افزایش یافته است. ادارۀ ملی آمار افغانستان اعلام کرده است که در دو ماه گذشته قیمت مواد خوراکی در بازارها تا ۷درصد افزایش داشته است.