سفر نماینده ملکی ناتو در افغانستان به شهر مزارشریف

آقای کی در این نشست خبری گفت که او پیش از این در ولایت‌های دیگر افغانستان سفر کرده است و هدف از سفرهایش دریافت نظریات و دیدگاه‌های مردم درباره صلح است.

نیکولاس کی، نماینده ملکی ناتو در افغانستان در سفرش به ولایت بلخ با برخی از خبرنگاران این ولایت نشست خبری برگزار کرد.

آقای کی در این نشست خبری گفت که او پیش از این در ولایت‌های دیگر افغانستان سفر کرده است و هدف از سفرهایش دریافت نظریات و دیدگاه‌های مردم درباره صلح است.

نماینده ملکی ناتو می‌گوید که مردم افغانستان خواستار صلح هستند و ناتو از آمدن صلح دایمی و پایدار که تمام ارزش‌ها و دستاوردهای یک‌ونیم‌ دهه حفظ شود حمایت می‌کند.
این نشست‌ها درباره چگونگی صلح در حالی برگزار می‌شود که همزمان با آغاز گفتگوهای صلح با طالبان این گروه حملات خود را شدت بخشیده است. به گفته آگاهان تاکنون این نشست‌ها مؤثر نبوده است.

  • محمدفردین طاهر نوروزی، شانا نیوز، بلخ