حضور جمعی از زنان فعال در دفتر انجمن زنان دارای معلولیت

جمعی از بانوان ولایت‌های تخار، کندز و بلخ و از اعضا، مسئولان و همکاران «اتحادیه رابعه بلخی» و «کمیته سویدن» با حضور در دفتر «انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت» از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و برنامه‌های این انجمن قرار گرفتند.

چهارشنبه ۱۲ ثور، جمعی از بانوان ولایت‌های تخار، کندز و بلخ و از اعضا، مسئولان و همکاران «اتحادیه رابعه بلخی» و «کمیته سویدن» با حضور در دفتر «انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت» از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و برنامه‌های این انجمن قرار گرفتند.

این بانوان فعال، ضمن تبادله تجارب خود در راستای خدمات‌رسانی به بانوان دارای معلولیت، با تشویق مسئول و اعضای انجمن یادشده وعده دادند تا در حد توان و امکانات خود برای پیشبرد هرچه بهتر امور با این انجمن همکاری کنند.

خانم پروانه سما، مسئول انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت نیز از ابراز محبت و اعلام همکاری آنان سپاسگزاری کرد و گفت: انجمن اجتماعی زنان دارای معلولیت می‌کوشد تا با وجود مشکلات فراوان، خدمات مؤثر و مفیدی را به بانوان نیازمند عرضه کند.