جلوگیری از یک حمله بزرگ انتحاری در بغلان

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از یک حمله بزرگ و سازمان‌یافته انتحاری در بغلان جلوگیری کردند. دگروال عباس توکلی، فرمانده لوای سوم پیاده قول اردوی ۲۰۷ پامیر با بیان این خبر می‌گوید :حوالی ساعت چهار صبح امروز یک عراده تانک هاموی با سه نفر سرنشین انتحاری در ورود به قطعه خاص پلیس و لوای سوم […]

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور از یک حمله بزرگ و سازمان‌یافته انتحاری در بغلان جلوگیری کردند.

دگروال عباس توکلی، فرمانده لوای سوم پیاده قول اردوی ۲۰۷ پامیر با بیان این خبر می‌گوید :حوالی ساعت چهار صبح امروز یک عراده تانک هاموی با سه نفر سرنشین انتحاری در ورود به قطعه خاص پلیس و لوای سوم اردو بودند.

آقای توکلی می‌گوید: خوشبختانه سرنشینان انتحاری این تانک هاموی پیش از ورود،  پس از شناسایی از پای درآمدند.

  • زرینه مقدس ارشاد، خبرگزاری شانا، بغلان