جلسه گزارش‌دهی سالانه شهرداری آیبک ولایت سمنگان برگزار شد

در  این جلسه صفت‌الله سمنگانی، معاون و سرپرست مقام ولایت، روسای دوایر دولتی، اعضای نهادهای جامعه مدنی، فعالان زنان، بزرگان و قریه‌داران گذر و نواحی شهر آیبک، جوانان و رسانه‌ها حضور داشتند.

صفت‌الله سمنگانی معاون و سرپرست مقام ولایت درباره کارکردهای مسئولان شهرداری در عرضه خدمات شهری به شهروندان آیبک، مشکلات و چالش‌های شهرداری در تطبیق بهتر برنامه‌های شهری، گفت: هدف از تدویر این جلسه گزارش دادن مسئولان شهرداری به مردم از اجرائات و کارکردهای شهرداری است، تا مردم از نحوه فعالیت آنان آگاه باشند.

سرپرست ولایت گفت: یکی خصلت‌های حکومتداری خوب، آوردن شفافیت، حساب‌دهی و گزارش‌دهی به مردم است؛ زیرا پایه‌های اساسی یک دولت را مردم تشکیل می‌دهند، پس اگر دولت به مردم خدمات عامه را به شکل متوازن و عادلانه ارائه کند پایه‌های دولت با گذشت هر روز مستحکم می‌شود.

آقای سمنگانی گفت: از گزینه‌های دیگر حکومتداری خوب پاسخ‌دهی مسئولان به مردم و شنیدن نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم آنان است.

فیروزالدین تگین، شهردار شهر آیبک اجرائات و کارکردهای سال مالی ۱۳۹۸ آن اداره را به صورت فشرده ارائه کرد. وی از تمام شهروندان شهر آیبک خواست تا با این نهاد همکاری کنند.

پرویز هاشمی، معاون بُرد مشورتی شهرداری آیبک درباره وظایف اعضای این بُرد، انجنیر عبدالشکور رشیدی، مدیر سکتوری و تخنیکی ریاست شهرداری درباره تطبیق پروژه‌های انکشافی، نورالدین نیک‌جو درباره حکومتداری خوب، خالد نوری، درباره جمع‌آوری عواید، احمدجاوید نجمی، درباره مصارف بودجه عادی و انکشافی، فرید صدیقی، مدیر تدارکات و عبدالبشیر نوری، مدیر تنظیف و سرسبزی هرکدام گزارش‌های کاری سال مالی ۱۳۹۸ خویش را توام با پیشرفت‌ها و چالش‌ها، چگونگی مصرف بودجه عادی و انکشافی و تطبیق، نظارت و کنترل از پروژه‌های خویش به مردم گزارش دادند.

  • مهسا نبی‌زاده، خبرگزاری شانا، سمنگان