بازداشت ۸ تن از مجرمان مختلف در کندز

۸ تن مظنون در پیوند به سرقت‌های مسلحانه، جاسازی ماین، قاچاق موادمخدر، کیسه‌بری، جعل و تزویر توسط پولیس کندز بازداشت شدند. سمونوال منظور استانکزی، فرمانده پولیس کندز می‌گوید: در جریان ۷۲ ساعت گذشته ۸ تن به اتهام سرقت‌های مسلحانه، جاسازی ماین به هدف از بین بردن نیروهای امنیتی، قاچاق مواد مخدر، کیسه‌بری، جعل و تزویر […]

سمیع‌الله قریشی، خبرگزاری شانا، کندز

۸ تن مظنون در پیوند به سرقت‌های مسلحانه، جاسازی ماین، قاچاق موادمخدر، کیسه‌بری، جعل و تزویر توسط پولیس کندز بازداشت شدند.

سمونوال منظور استانکزی، فرمانده پولیس کندز می‌گوید: در جریان ۷۲ ساعت گذشته ۸ تن به اتهام سرقت‌های مسلحانه، جاسازی ماین به هدف از بین بردن نیروهای امنیتی، قاچاق مواد مخدر، کیسه‌بری، جعل و تزویر طی سه پلان جداگانه توسط فرماندهی پولیس ولسوالی علی‌آباد با همکاری کارمندان مدیریت مبارزه با مواد مخدر، مدیریت مبارزه با جرایم جنایی و پرسونل مدیریت مبارزه با تروریزم و استخبارات این فرماندهی از مربوطات شهر کندز و ولسوالی علی‌آباد بازداشت شدند.