انتقاد سیگار از مأموریت معاونت آمریکا با بخش امنیتی افغانستان

دفتر سربازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در یک گزارش تازه، از مأموریت معاونت امریکا با بخش امنیتی افغانستان انتقاد کرده ‌است. به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از صدای آزادی، دفتر سربازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید، ماموریت معاونت امریکا با بخش امنیتی افغانستان، به افغانستانی‌ها در تصمیم گیری‌های […]

دفتر سربازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) در یک گزارش تازه، از مأموریت معاونت امریکا با بخش امنیتی افغانستان انتقاد کرده ‌است.

به گزارش خبرگزاری شانا به نقل از صدای آزادی، دفتر سربازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) می‌گوید، ماموریت معاونت امریکا با بخش امنیتی افغانستان، به افغانستانی‌ها در تصمیم گیری‌های مهم سهم نمی‌داد و در نتیجه برنامه‌هایی را عملی می‌کرد که افغانستانی‌ها بدون کمک امریکا نمی‌توانستند هیچ کاری کنند.

سیگار در گزارش تازه‌اش که دیروز متشر شد، به نقل از دگرجنرال دانیل بولگر یک فرمانده پیشین فرماندهی مشترک انتقال مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان گفته ‌است، به افغانستانی‌ها صرف خبر و هدایت داده می‌شد، از آن‌ها نه سوال می‌شد و نه همرایشان مشورت می‌شد.

در گزارش سیگار گفته شده ‌است، به بسیاری مشاورین پیش از اعزام شان به افغانستان، در مورد سیستم‌ها، اسلحه، فرهنگ، عقاید و تاریخ این کشور معلومات لازم داده نمی‌شد.

به گفته سیگار، ماموریت معاونت امریکا با بخش امنیتی افغانستان یک پلان دوامدار و همه جانبه نداشت تا به اساس آن به پیش می‌رفت.

در گزارش به چند مورد مهم اشاره شده است که به باور سیگار، سبب کمبودی و کاستی در این ماموریت شده‌ است.

به گفته دفتر سربازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان یک مورد مهم این است که با وجود اختصاص یافتن ۸۳.۳ میلیارد دالر از سوی امریکا به بودجه امنیتی این کشور، یک شخص مسئول یا اداره، کشور و یا اردو نبود که بر کار ماموریت معاونت با بخش امنیتی نظارت کند.

در گزارش سیگار گفته شده‌ است که جنرال بولگر، نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را یک مجموعۀ از سازش‌ها می‌داند و می‌گوید، اولویت‌های امریکا و نظریات سازنده برای تقویت نیروهای افغانستان هر سال با اولویت‌ها و نظریات سال‌های گذشته یکجا می‌شدند و با گذشت زمان به فراموشی سپرده می‌شدند.

 

نیروهای اردوی ملی افغانستان

در گزارش همچنین آمده‌ است که فرمانده عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، در زمینه چگونگی آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای افغانستان در ولایت‌های مختلف، صلاحیت قاطع نداشت و این موضوع سبب شد که عدم توازن در راستای ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ایجاد و از معیاری شدن ماموریت معاونت با بخش امنیتی جلوگیری شود.

سیگار می‌گوید، فرار بسیاری از سربازان، توظیف شماری افراد آموزش‌دیده پس از برگشت به کشور به کارهای خلاف رشته و تفاوت در پالیسی‌های اردوی افغانستان، باعث شد که قوای دفاعی و امنیتی این کشور نتوانند از برنامه‌های آموزشی در امریکا استفادۀ خوب کنند.

در گزارش گفته شده ‌است که بنا بر همین تفاوت‌ها، وزارت دفاع امریکا در نظر دارد که برنامۀ آموزش خلبانان نیروی هوایی افغانستان را در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی توقف دهد.