افزایش غذاهای غیربهداشتی سیار در جاده‌های شهر مزارشریف

غذاهایی که همه‌روزه در کنار سرک‌های شهر مزارشریف به فروش می‌رسد از ارزان‌ترین غذاهاست که بیشتر فقرا و قشر کم‌درآمد از آن خریداری می‌کنند. این غذاها در همه نقاط شهر به‌خصوص در محلات پرازدحام یافت می‌شود و بوی و رنگ آن هم به‌خصوص چاشت‌ها و صبح‌ها به‌سادگی به مشام می‌رسد. این غذا‌ها اکثراً روی کراچی‌های […]

غذاهایی که همه‌روزه در کنار سرک‌های شهر مزارشریف به فروش می‌رسد از ارزان‌ترین غذاهاست که بیشتر فقرا و قشر کم‌درآمد از آن خریداری می‌کنند.

این غذاها در همه نقاط شهر به‌خصوص در محلات پرازدحام یافت می‌شود و بوی و رنگ آن هم به‌خصوص چاشت‌ها و صبح‌ها به‌سادگی به مشام می‌رسد.

این غذا‌ها اکثراً روی کراچی‌های سیار در فضای آزاد آماده می‌شود.

در بسیاری موارد دیده شده است که این غذاها فاسد شده است که باعث بروز امراض مخلتف می‌شود.

شماری از جوانان که بیشتر از غذاهای آماده‌شده روی بازار استفاده می‌کنند می‌گویند که به علت ارزان و سیاربودن این غذاها از آن استفاده می‌کنند و این که چقدر می‌تواند این غذا‌های غیربهداشتی به سلامتی  مضر باشد آگاهی ندارند.

اما تعدادی از فروشندگانی که مواد خوراکه می‌فروشند، می‌گویند که آنان کوشش می‌کنند تا از فروش مواد غیربهداشتی به مردم خودداری کنند.

آنان می‌گویند که مشکلات اقتصادی، آنان را مجبور کرده است تا در روی جاده مواد خوراکه بفروشند.

صوفی غلام، یکی از این فروشندگان است. او می‌گوید: چندین سال است که روزگارش را با فروش مواد غذایی بالای کراچی‌ها در روی شهر سپری می‌کند، وی می‌افزاید که کار و غریبی یافت نمی‌شود، مجبور است از فروش مواد خوراکه و امتعه روزگار خویش را تامین کند.

یکی از پزشکان شفاخانه ابوعلی سینای بلخی می‌گوید که غذاهایی که در شهر به فروش می‌رسد اکثراً غیر بهداشتی است و نباید مردم از آن غذا‌ها استفاده کنند. او می‌افزاید که انواع و اقسام غذاهایی که در شهر روی کراچی‌ها به فروش می‌رسد آلودگی هوا، گرد و خاک وسایل نقلیه و دود‌های سمی روی آن رسوب می‌کند و این باعث غیربهداشتی شدن آن می‌شود.

از سویی هم عبدالحق خرمی، شهردار مزارشریف می‌گوید که برای جمع‌آوری غذاهای غیربهداشتی از روی جاده برنامه‌هایی را روی دست گرفته‌اند.

به علت فقری که در افغانستان دامن‌گیر مردم است، مردم بدون درنظرداشت کیفیت و صحی بودن این غذاها از آن فقط برای پر کردن شکم خود استفاده می‌کنند.

  • محمدفردین طاهرنوروزی، خبرگزاری شانا، بلخ